2011 წელს დაარსებული კომპანია ,,მარნისკარი” მიზნად ისახავს გახდეს ქართული ღვინის კულტურისა და ისტორიის ღირსეული